testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Hallinto ja talous
 
 

Hallinto ja talous

Kaupunginkanslia vastaa:

  • Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävistä
  • Kuntavaalien ja valtakunnallisten vaalien järjestämisestä
  • Tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä ystävyyskaupunkitoiminnasta
  • Keskitettyjen henkilöstöasioiden valmistelusta
  • Arkistonhoidosta
  • www-palveluista ja kehittämisestä
  • Tietotekniikkapalveluista
  • Keskitetyistä monistuspalveluista
  • Kaupungin puhelinvaihteesta

Lisätietoa taloushallinnosta saatte taloushallinnon omalta alasivulta. Lisäksi vasemmalla olevista linkeistä pääsette näkemään kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat, johtosäännöt, luottamushenkilöt sekä kaupungin vision ja strategian. Näiltä sivuilta saatte lisätietoa myös laki- ja neuvontapalveluista sekä työllistämistoiminnasta.