Rakennuksen purkaminen

Asemakaava-alueella rakennuksen tai sen osan purkamiselle on haettava purkamislupa. Asemakaava-alueen ulkopuolella purkamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita jos kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa jonka yhteydessä purkaminen on käsitelty.

Lomake purkamisilmoituksen tekemiseen tai purkamisluvan hakemiseen. Purkaminen voi vaatia myös naapurien kuulemisen. Tämän voi varmistaa rakennusvalvontatoimistosta.

Purkamistyön valmistuttua rakennusvalvontaan on toimitettava:

Rakennustarkastaja Hannu Huhtala, puh. 03 152 1252
Lupavalmistelija Anita Rautalahti, puh. 03 485 1251
S-posti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi