Poikkeuslupa

Poikkeamispäätöstä voi hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta. Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä. Hakemuksen ratkaisee toimenpiteen tai poikkeamisen laadusta riippuen joko lupapalvelulautakunta tai kaupunginhallitus.

Hakemus jätetään aina kaupungin kaavoitusarkkitehdille tai rakennusvalvontatoimistoon riippumatta siitä mikä viranomainen päätöksen tekee.

Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aina aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Poikkeuslupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf)

Poikkeusluvan tai suunnittelutarveratkaisun naapurin suostumus (pdf)

Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi, puh. 03 485 1250
S-posti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi