Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin:

  • jätevesijärjestelmä 
  • maalämpöjärjestelmä
  • suurehko laituri (yli 30 m²)
  • suurehko avoterassi
  • rakennettuun ympäristöön liittyvä kiinteä aita
  • rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen
  • kattomuodon muuttaminen
  • rakennuksen ulkoverhouksen rakennusaineen muuttaminen
  • katemateriaalin muuttaminen

Luvan tarpeeseen saattaa vaikuttaa se onko rakennuspaikka asemakaava-alueella vai kaava-alueen ulkopuolella.

Toimenpidelupaa haetaan samalla lomakkeella kuin rakennuslupaa. Myös tarvittavat liitteet ovat pääosin samat. Ohje lupahakemukseen tarvittavista liitteistä löytyy täältä (pdf).

Maalämpö

Ympäristöministeriö on julkaissut Energiakaivo-oppaan jossa on suosituksia maalämpöjärjestelmien toteutukseen. Lyhyt ohje maalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja luvanhakuun löytyy täältä (pdf).

Lomake maalämpökaivon ja maahan upotettavan putkiston luvanhakuun löytyy täältä

Lomake vesistöön upotettavan maalämpöputkiston luvanhakuun löytyy täältä 

Rakennustarkastaja Hannu Huhtala, puh. 03 485 1252
Lupavalmistelija Anita Rautalahti, puh. 03 485 1251
S-posti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi

hyppytorni.jpg