Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamisen takia tarpeelliseen maanrakennustyöhön tai puiden kaatoon. Lupaa ei tarvita myöskään vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteen vähäisyyden arvioi ympäristövalvontaviranomainen.

Maisematyölupahakemus (pdf)

Maisematyöluvan naapurien kuuleminen (pdf)

Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä, puh. 03 485 1353,
sähköposti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi

 

rantapuita.jpg