Katselmukset

Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä määrätään kohteelle tehtävät viranomaiskatselmukset. Katselmuksen tilaaminen on rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla.

Rakennustyön aloittaminen

Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskokous, on se tilattava rakennustarkastajalta ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla.

Aloituskatselmus ja sijainninmerkintä

Aloituskatselmus ja sijainnin merkintä tilataan rakennustarkastajalta.

Käyttöönotto- tai loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa tai rakennelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Kaikki lupapäätöksessa määrätyt erityissuunnitelmat ja selvitykset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen loppukatselmusta.

Katselmuksessa on luovutettava seuraavat asiakirjat:

  • vastaavien työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat
  • sähköasennusten tarkastuspöytäkirja
  • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
  • muut mahdolliset tarkastus- ja säätöpöytäkirjat
  • 1.7.2014 lähtien Verohallinnolta saatu todistus rakennusluvan alaisten töiden ilmoittamisesta. Ellei todistusta esitetä, on rakennustarkastaja velvollinen ilmoittamaan asiasta Verohallinnolle. Lisätietoja ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen saa Verohallinnolta. Tietoa yritysten ja yhteisöjen rakentamisilmoituksista Verohallinnolle löytyy täältä.

Katselmukset tilataan rakennustarkastajalta. Katselmusta tilatessasi mainitse aina lupatunnus (esim. 13-125-R).

Rakennustarkastaja Hannu Huhtala, puh. 03 485 1252
Lupavalmistelija Anita Rautalahti, puh. 03 485 1251
S-posti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi