testi6.jpg
Virrat > Elinkeinot > Palvelut yrityksille > Yritystoiminnan kehittäminen
 
 

Yritystoiminnan kehittäminen

Yritystulkki

Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yritystoiminnan suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki sisältää kattavan lomakepankin sekä oppaat yrittäjän arjen avuksi.

Tutustu palveluun Yritystulkki Virtain sivuilla.

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat Työ- ja elinkeinoministeriön osittain rahoittamia asiantuntijapalveluita, joiden tarkoituksena on auttaa yrittäjää kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa kustannustehokkaasti. Palveluita tuottavat kehittämisen asiantuntijat ovat oman alansa koulutuksen ja konsultoinnin asiantuntijayrityksiä.

Kehittämispalveluita hankkiessa tavoitteena voivat olla esimerkiksi:
-kasvu ja kannattavuuden parantaminen
-yritystoiminnan uudistaminen
-markkinoinnin ja asiakkuuksien parempi hallinta
-johtamisen kehittäminen
-työn tuottavuuden kasvattaminen
-tuotekehitys ja uusien ideoiden tai keksintöjen kaupallistaminen

Palveluihin hakeudutaan ELY-keskuksen kautta, täyttämällä verkossa yrityksen kehittämiskartoitus. Lisätietoa ja kehittämiskartoituksen löydät täältä.

Yritystoiminnan tuet

Niin toimivan kuin aloittavankin yrityksen on mahdollista hakea tukea yritystoiminnan investointeihin sekä erilaisten kehittämispalveluiden hankkimiseen. Tukea on haettavissa esimerkiksi Pirkanmaan ELY-keskuksesta sekä alueellisten hankkeiden ostopalveluina.

Yleisin tukimuoto alueella on ELY-keskuksen myöntämä Maaseuturahaston tuki. Tukea haetaan suoraan Pirkanmaan ELY-keskuksesta tai Maaseudun kehittämisyhdistys Poko ry:n kautta. Aiheesta voit lukea lisää Maaseutuviraston sivuilta.
Leader_logo_rgb_slogan_suomi_nk.jpg

 Tutustu myös Leader-rahoitukseen yrityksille ja yhteisöille PoKo ry:n sivuilla.


Yrityksen energiankäytön tehostamiseen sekä uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyviin investointeihin on haettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön Energiatuki, jonka myöntäjänä toimii ELY-keskus.

Tuet ovat haettavissa tietyin edellytyksin ja haun täytyy olla vireillä viranomaisella aina ennen toimenpiteen toteuttamista. Ole siis yhteydessä yritysneuvojaan ajoissa ennen suunniteltua toimenpidettä, niin otamme selvää tuensaantimahdollisuuksistasi.

Muuta rahoitusta yritystoiminnan tarpeisiin tarjoavat pankkien lisäksi mm. Finnvera ja Tekes.

Julkisten avustusten lyhyet luonnehdinnat myös Yritysrahoitusesimerkkejä -esitteestä.