Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 

Jätelain valvonta

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi kokouksessaaan 14.5.2014 ( 12 §) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset, jotka korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. Uudet jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.

Roskaaminen

Jätelaissa (646/2011) on roskaamiskielto. Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Roskaajalla on siivoamisvelvollisuus eli roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Ympäristönsuojeluviranomainen (Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta) voi kehottaa ja tarvittaessa määrätä roskaajan puhdistamaan alueen. Mikäli roskaajaa ei saada kiinni tai muutoin vastuuseen (esim. roskaaja laiminlyö velvollisuutensa), voi vastuuseen joutua myös kiinteistön omistaja/haltija. Mikäli kyseessä on kaupungin omassa hallinnassa oleva alue, alueellinen ELY-keskus voi määrätä kaupungin puhdistamaan alueen.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018