Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 
 

Vesirakentaminen

Rantojen ruoppaukset, niitot ja laiturin rakentaminen

 
Ruoppaus Vesikasvien poisto ja niitto Laiturin rakentaminen

Rannanomistajalla on oikeus yksityistä tarvettaan varten rakentaa laituri. Mikäli laiturin koko ylittää 30 m² on sille haettava toimenpidelupa rakennusvalvonnalta. Laiturin rakentamisessa on syytä huomioida, ettei se aiheuta haittaa ympäristölle, naapureille, vesialueen omistajalle tai vesistön käyttäjille.

Laiturin lainmukaisuudesta tai vesilain mukaisesta luvantarpeesta voi pyytää lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Jos laiturista tai laiturin käytöstä aiheutuu vesilaissa tarkoitettua haittaa, tulee sille hakea etukäteen aluehallintoviraston lupa. Haitta voi kohdistua esimerkiksi vesimaisemaan. Luvan saattaa vaatia ympäristöön nähden suurikokoinen laituri. Laiturin rakennustapa vaikuttaa myös luvan tarpeeseen: maapengerlaituri edellyttää lupaa huomattavasti useammin kuin puulaituri.

Lisätetoja laiturin rakentamisesta löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta tästä.

 
 
 

Sivua päivitetty: 27.12.2017