Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • satama-alue-paivi-ylimys1935328358.jpg
  • joutsenet-hannele-kaihola.jpg
  • kitusenkulma-sivuille508429.jpg
  • vauva.jpg
 
 

Ajankohtaista

06.06.2018

Kysely perheiden ajatuksista ja tarpeista liittyen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


Hyvä vanhempi!

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Virroilla on muutosohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi koottu moniammatillinen LAPE-työrukkanen. Ryhmä on huomannut, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan nykyinen tarjonta on liian suppeaa tarpeisiin nähden. Nykyisellään Virtain sivistyslautakunta on linjannut, että aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan vain 1. luokkalaisille lapsille. Kaikki 2. luokkalaiset ja tätä vanhemmatkaan lapset eivät vielä ole valmiita olemaan pitkää iltapäivää yksin kotona vanhempien ollessa töissä ja kaikilla perheillä ei ole omaa läheistukiverkostoa, jota voisi käyttää apuna tähän pulmaan. Lapsiperhepalveluiden ammattilaiset huomaavat työssään liian varhaisen yksinolon aiheuttamia pulmia lasten ja perheiden arjessa.

Virtain vapaaseurakunta on ilmaissut halukkuutensa järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa sivistyslautakunnan linjausta laajemmalla ikähaarukalla. Toteutuakseen toiminta tarvitsee sitoutuneita käyttäjiä, tämän vuoksi haluamme kartoittaa teidän perheiden ajatuksia ja tarpeita koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä. Linkki kyselyyn löytyy kirjeen alareunasta. Kysely on avoinna 15.6.2018 saakka. Jokaisella vastauksella on merkitystä. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin ja vastaukset käsitellään anonyymisti. Mikäli kysymys ei kosketa omaa perhettäsi, voit hypätä kysymyksen yli seuraavaan.

Linkki kyselyyn:

https://my.surveypal.com/LAPE-Koululaisten-aamu--ja-iltapaivatoiminta


Kesäisin terveisin,

Virtain LAPE-työryhmän puolesta

Sosiaalityöntekijät

Minna Hakala              Suvi Niemi 
 
 

Sivua päivitetty: 22.05.2019